Verden er, hvad du tror den er.


Serge Kahili King

Blokeringer


Vi oplever formodentlig alle sammen at have tanker og følelser om os selv og omverden, som begrænser os i at nå de mål, vi gerne vil. Man kan kalde tankerne, vi gentager for os selv, for 'tankeformer', for når vi bliver ved med at repetere bestemte tanker og følelser, så former de vores liv.

Det gælder om at opbygge tankeformer og følelser, der giver dig flow i dit forehavende. Giver dig "hul igennem", som vi siger i musikbranchen, når sangstemmen går klart og tydeligt gennem mikrofonen til lytterne.

Begrænsende tankeformer og følelser får os til at slingre mod at nå vores mål.

Begrænsende tanker og følelser kan være:

  • Det er ikke mig, men X, der fortjener det her.

  • Jeg er forvirret, kan ikke beslutte mig.

  • Jeg ved ikke, om jeg vil få succes med det her.

  • Jeg er ikke dygtig nok.

  • Jeg er ikke tilstrækkelig uddannet til det.

  • Jeg er dårlig til at tjene penge.

  • Jeg er ikke god nok.

  • Mit liv hænger ikke ordentligt sammen, det bliver jeg stresset af.

  • Andet ...

Når du opfatter tankerne som faste former, kan du nemmere forvandle dem og dine følelser, så du styrer roligt og sikkert i mål.


En fremgangsmåde i coachingen kan være:

1. Coaching til at afdække hvilke tankeformer og følelser, der hindrer dig i at opnå dine mål.

2. Afklaring af konflikten (indre eller ydre), du vil løse, eller målet, du vil nå.


3. Coaching til at tydeliggøre og styrke den ideelle løsning på konflikten, eller coaching til at tydeliggøre og styrke målet, du vil nå.


4. Strategier til at sætte konfliktløsningen i gang - eller til at få flow i processen med at nå dit mål.


5. Støtte og coaching til at holde flow i konfliktløsningen og få succes med den - eller støtte og coaching til at holde flow i processen med at nå dit mål og få succes med det.